Hoppa till innehåll

Är livet lätt för psykopater?

Ibland kan man tycka att livet är lätt för psykopater. De slipper oroa sig för framtiden och för sina närmaste. De utgår oftast från att allt kommer att fungera som de vill och de slösar ingen tid eller energi på att oroa sig eller älta vad någon annan tycker eller att saker kan gå fel.

De utgår oftast från att de kommer få som de vill och att det lönar sig att försöka.

Det finns dock nackdelar även för psykopater. Ett problem är att psykopater lätt blir uttråkade vilket de inte trivs med. Tristessen kan göra att de oftare tar risker och ägnar sig åt impulsiva beteenden och aktiviteter och olika missbruk. Dessutom upplever psykopater ofta olika nyanser och nivåer av ilsja. De gar lätt att känna förakt, irritation, avsky, hat etc.

Eftersom psykopater inte kan känna intresse för andra eller för att få djupare relationer ned andra så hittar de rn mening i beteenden och aktiviter som ger kortsiktiga vinster. De söker ofta omedelbar tillfredsställelse och det är inte ovanligt att de har någon typ av missbruk

Monica Enanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se