Hoppa till innehåll

Är psykopati en diagnos?

Psykopati finns inte som enskild diagnos. Enligt diagnos systemet ingår psykopati i antisocialt personlighetssyndrom med tillägget ”med psykopatiska drag”.

Vissa forskare menar dock att psykopati anses vara en allvarlig form av antisocialt personlighetssyndrom. Andra forskare menar att psykopati och antisocialt personlighetssyndrom är olika även om psykopati överlappar antisocialt personlighetssyndrom och att enbart en tredjedel av personer med antisocialt personlighetssyndrom även har psykopati. Psykopaten är också alltid även narcissist.

Det mest använda instrumentet som används för att mäta psykopati är Psychopathy checklist (PCL-R). Med hjälp av PCL-R kan man även urskilja de personer som förutom antisocialt personlighetssyndrom, även har psykopati.

Monica Emanell, Leg. psykolog, leg. psykoterapeut

www.kbtemanell.se