Hoppa till innehåll

Svårigheter att hantera din relation eller svårigheter att bestämma dig för om du ska lämna relationen

Relationer kan ibland vara svåra att hantera. Det kan handla om att du inte känner dig väl behandlad och att du inte vet hur du ska hantera din partner. Ibland kanske du tycker att din relation orsakar dig mer  lidande än positiva känslor. Om det har pågått länge och du har försökt förbättra relationen utan framgång kanske du har kommit fram till att du borde avsluta din relation men har svårt för det. Du kanske känner dig rädd inför att vara ensam, du är kanske orolig för hur du ska klara dig ekonomiskt eller du kanske upplever att det skulle kännas som ett misslyckande att separera.

I en terapi får du hjälp att sortera i orsaker till de val du har gjort, vad din rädsla beror på och hur du kan hantera din situation så att den blir så bra som möjligt för dig.