Browsed by
Kategori: Mina blogginlägg

Hur fungerar intermittent förstärkning vid spelmissbruk?

Hur fungerar intermittent förstärkning vid spelmissbruk?

Det är svårt att jobba med missbruk och kräver envishet och en vilja att bli bättre och det är inte ovanligt att du pendlar mellan hopp och förtvivlan. Ibland kan det kännas som att du tar två steg fram och ett steg tillbaka. När du jobbar med att bli fri från spelmissbruk finns det en komponent till som är oerhört jobbig att hantera. När du spelar får du belöning i form av vinster ibland eller också kanske du läser i…

Läs mer Läs mer

Hur snärjer telefonbedragararen sina offer?

Hur snärjer telefonbedragararen sina offer?

Vissa telefon bedragare kan vara så skickliga att på att luras att även människor som anser sig vara observanta kan bli lurade. Det kan handla om att du är stressad och just när telefonbedragaren ringer inte hinner tänka ordentligt. Faktorer du kan vara observant på är: Telefonbedragaren försöker skapa en relation med dig så att du känner dig bekväm och avslappnad, lite som när du pratar med en vän. Telefonbedragaren ställer frågor, inte pga. intresse för dig, utan för att…

Läs mer Läs mer

Vad är narcissister rädda för?

Vad är narcissister rädda för?

Ofta finns det en omedveten rädsla hos narcissisten för att bli avvisad och ensam. Vi människor har generellt en tendens att bete oss på sätt som ger kortsiktiga vinster, vilket även narcissister kan göra. De försöker ofta använda och kontrollera människor vilket kortsiktigt ger en känsla av makt och kontroll men som på lång sikt kan leda till att andra undviker dem vilket kan leda till att de känner sig ensamma och avvisade. Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut www.kbtemanell.se

Vad innebär inlärd hjälplöshet?

Vad innebär inlärd hjälplöshet?

Inlärd hjälplöshet sker när du upplever att du försöker och försöker utan att lyckas och som konsekvens av detta, till slut ger upp och slutar att försöka. En känsla av kontroll är oerhört viktigt psykiskt. Det går inte att få total kontroll över tillvaron hur mycket du än försöker men samtidigt är det viktigt att du får känna någon typ av kontroll över din vardag och över ditt liv. När man strävar efter kontroll och misslyckas oavsett vad man gör…

Läs mer Läs mer

Har du svårt att sätta gränser mot andra?

Har du svårt att sätta gränser mot andra?

Du kan ofta ha svårt att sätta gränser och säga ifrån för att du är uppvuxen i en miljö där du blivit bestraffad eller fått skuldkänslor när du försökt ta hand om dina behov. Ett annat scenario är att du har blivit mobbad eller behandlad illa av jämnåriga under din uppväxt. Oförmåga att sätta gränser och ställa krav på andra kan orsaka en hög med problem i vuxen ålder. Det kan bl.a. leda till: problem med missbruk av mat,alkohol, sex…

Läs mer Läs mer

Vad händer när du bara försöker ta kontroll över ditt drickande genom att bestämma dig för att stå ut?

Vad händer när du bara försöker ta kontroll över ditt drickande genom att bestämma dig för att stå ut?

Om du upplever att du ibland tappar kontroll över ditt drickande ibland och/eller att även andra har påtalat detta kan det vara så att du slår bakut och inte vill se detta men det kan även vara så att du efter ett tag ser att det kanske inte är otur att du vid flera tillfällen har gjort bort dig, tappat plånboken eller råkat ut för annat jobbigt när du har druckit alkohol. För det första kan det vara jobbigt och…

Läs mer Läs mer

Hur knäcker narcissisten din självkänsla?

Hur knäcker narcissisten din självkänsla?

Hur knäcker narcissisten din självkänsla? Om du lever i en relation där du känner att du får gå runt på äggskal och anpassa dig efter narcissistens krav, humörsvängningar etc. bryts du gradvis ner. Eftersom hela din energi ofta går åt till att räkna ut hur du ska bete dig för att minska sannolikheten att narcissisten blir arg eller kritisk tappar du gradvis bort dig själv. Till slut kanske du når en punkt när du knappt vet vad du har får…

Läs mer Läs mer

Hur kan du hantera att du blir jämförd med dina syskon – till din nackdel

Hur kan du hantera att du blir jämförd med dina syskon – till din nackdel

Hur kan du hantera att du blir jämförd med dina syskon – till din nackdel Ibland kan föräldrar, ofta pga. sin egen känslomässiga ryggsäck inte behandla sina barn lika. Det kan handla om att ett barn presterar på något plan som får föräldern att känna sig mer lyckad eller det kan handla om att ett barn har mycket problem och föräldern och föräldern bara är intresserad av dig när du kan vara till hjälpa för att stötta ditt syskon. En…

Läs mer Läs mer

Varför får pedofilen sällan skuldkänslor?

Varför får pedofilen sällan skuldkänslor?

Pedofilen kan ofta övertyga även sig själv om att hen inte skadar sitt offer. Motiveringar som pedofilen ofta har inför sig själv innefattar att det inte förekommit våld i kontakten med den minderåriga personen. Pedofilen kan ofta övertyga sig själv om att hens engagemang i offret känslomässigt eller ekonomiskt kan kompensera för andra övertramp. Pedofilen kan ofta sätta sig in i den drabbades känsloliv, problem och försöka stötta och hjälpa den minderåriga med olika svårigheter vilket ofta gör att den…

Läs mer Läs mer

Varför ska du inte reda ut konflikter med din partner när du är arg eller har ångest?

Varför ska du inte reda ut konflikter med din partner när du är arg eller har ångest?

Det är inte ovanligt när man har konflikt med sin partner att man har behov av att säga saker som man tänker där och då. Du ska dock tänka på att det du vill säga när du är arg eller har ångest ofta är ogenomtänkt eftersom du oftast i sådana situationer agerar utifrån känslan. När du har stark ångest eller är arg fungerar ofta din inlärning sämre och även ditt minne och din förmåga att lösa problem. Med andra ord…

Läs mer Läs mer