Hoppa till innehåll

Lågt självförtroende och låg självkänsla

Dåligt självförtroende handlar om att du inte tror på dig själv när det gäller något du gör. Det kan t.ex. handla om att du inte tror att du är bra på att sjunga.

Självkänsla handlar om hur du uppfattar dig själv som person och hur värdefull du upplever att du är (läs mer i mina blogginlägg om självkänsla).

Många människor har en inneboende känsla av att inte duga. Om du känner igen dig i det har du sannolikt beteenden i ditt liv som vidmakthåller den känslan.

I en terapi hos mig får du hjälp att se var den känslan kommer från och vad som vidmakthåller den. Därpå får du med hjälp av olika verktyg jobba med att förändra din känsla av att inte duga  och därmed förbättra din självkänsla.