Hoppa till innehåll

Den narcissistiska mamman får ofta barnen att krocka med varandra

Det är inte ovanligt att narcissistiska mammor får barnen att krocka med varandra. Detta sker oftast på ett omedvetet plan.

Ofta kan det handla om att mamman upphöjer det ena barnet genom att bekräfta, berömma, uppmuntra. Det andra barnet kanske i stället får kritik för att hen tex inte har en personlighet som den narcissistiska mamman uppskattar, inte har ”rätt” intressen eller inte är bra på sådant som mamman tycker att man ska vara bra på. Det är inte ovanligt att det kritiserade barnet känner avundsjuka mot sitt syskon. Dessutom märks det ofta inte att det upphöra barnet har många krav och

upplever att det inte finns möjlighet att göra på något annat sätt än det mamman har bestämt.

Avundsjukan och jämförelser kan ibland leda till att barnen inte har mycket kontakt eller någon kontakt överhuvud taget i vuxen ålder.

Vidare kan den narcissistiska mamman söka stöd hos det ena barnet får att hon vill ha hjälp för att kunna stötta det andra barnet. Hon kan använda sitt barn som en med förälder vilket också jan keda till ilska mellan syskonen.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se