Hoppa till innehåll

Depression, låg självkänsla och hjärnan (1)

Depression, låg självkänsla och hjärnan
I vill skriva lite om intressanta psykfynd forskare nyligen gjort när det handlar om depression. Teorin går ut på att den deprimerade hjärnan överför signaler på ett dysfunktionellt sätt vilket gör att den deprimerade tanken åker fram och tillbaka i stället för att försvinna när den har processats en gång (läs mer i Scientific American mind). Studier visar att områden i hjärnan som är inblandade när det gäller sinnesstämning, koncentration och medvetet tänkande är mer sammanlänkade än vad samma områden är hos personer som inte är deprimerade. De negativa neurala meddelandena (hjärn meddelanden) som åker fram och tillbaka trycker ut de meddelanden som är sunda.
Forskare vet inte om den dysfunktionella överföringen av signaler i hjärnan är orsaken eller konsekvensen av en depression.
Om du har låg självkänsla och behandlar dig själv på ett kritiskt och nedvärderande sätt förändrar du din hjärna
så att du kan bli deprimerad. Det är även möjligt att du från början har dysfunktionella kopplingar i hjärnan vilket kan ge dig en känsla av att hur mycket du än kämpar med din depression så känner du att du sitter fast.
Jag tycker att den här informationen är viktig för alla som har en depression. Ibland kan du få höra andra säga att ”du ska släppa dina negativa tankar och ha roligt” eller ”du kommer att förstöra semestern eller dagen för resten av oss om du inte kan sluta älta det här. Sådana här kommentarer kan ge dig ännu större känslor av värdelöshet. Det är viktigt att du vet att om du sitter fast i en depression är det inte bara att tvinga dig själv att stå ut eller försöka mer. Det är viktigt att se över hur du försöker och att du tränar att vara snäll mot dina behov både tanke- och beteendemässigt.
Jag vill poängtera att acceptansen av dig själv och dina behov är mycket viktig när du jobbar med din depression.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Fortsättning följer…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.