Hoppa till innehåll

En känsla av att inte vara bra nog och att andra människor ska tänka att du inte är tillräckligt bra

Många människor har en inneboende känsla av att inte duga. Om du känner igen dig i det har du sannolikt beteenden i ditt liv som vidmakthåller den känslan.

I en terapi hos mig får du hjälp att se var den känslan kommer från och vad som vidmakthåller den. Därpå får du med hjälp av olika verktyg jobba med att förändra din känsla av att inte duga  och därmed förbättra din självkänsla.