(Svenska) Förbättra din självkänsla ”jag har låg självkänsla” – Hemuppgift 19

(Svenska) Förbättra din självkänsla ”jag har låg självkänsla” – Hemuppgift 19

Förbättra din självkänsla – Hemuppgift 19

Förra veckan hade du i hemuppgift att fundera på och skriva ner vad du tycker om olika saker t.ex. politik, mat, socialt umgånge etc.

Den kommande veckan får du i hemuppgift att skriva upp olika livsområden, gradera hur nöjd du är från 1-10. Du kan därpå skriva ner hur stor mellanskillnaden är och sedan fundera på vad som hindrar dig från att känna dig mer nöjd.

Fundera över följande livsområden:

1.Intima relationer

2. Föräldraskap

3. Egna behov

4. Hälsa

5. Samhällsengagemang

6.Fritidsaktiviteter

7. Utbildning

8. Arbete

9. Socialt liv

10 Familjerelationer

Lycka till!

Nästa vecka får du en ny hemuppgift.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.