(Svenska) Har du ångest inför nyårsafton?

(Svenska) Har du ångest inför nyårsafton?

Har du ångest inför nyårsafton?

Många människor har ångest inför nyårs afton. Det kan handla om att du reflekterar över året som har varit eller över ditt liv i stort och att du känner dig missnöjd eller det kan handla om att du känner dig ensam och att du inte vet vad du ska göra på nyårsafton.

När nyårsafton närmar sig är det vanligt att du kanske jämför dig med din omgivning till din egen nackdel vilket leder till känslor av nedstämdhet och kanske värdelöshet.

Mitt råd är:

1. Om du känner ångest eller nedstämdhet över ditt liv generellt, konkretisera vad du känner dig nedstämd över och välj ut en sak som du ska jobba med under det kommande året. (läs mer om nyårs ångest här).

2.  Börja redan nu konkret planera hur du ska jobba med det du har valt i punkt 1.

3. Om du känner dig ensam, misslyckad och jämför dig med andra i din omgivning, fundera på hur du kan lotsa dig själv igenom de här jobbiga dagarna på ett så skonsamt sätt som möjligt.

4. Fundera på hur du kan träffa andra människor som har en liknande situation som du själv under det kommande året.

5. Tänk på att det finns många människor som känner sig ensamma och nedstämda under nyårs helgen och det gäller att du kommer mer i kontakt med människor som känner likadant, det kommer att hjälpa dig med din känsla av utanförskap och värdelöshet.

6. Tänk på att bara för att andra människor har det bra på ytan dvs. partner, bra jobb etc. så säger det ingenting om hur de mår, massor med människor mår dåligt ändå.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.