Hoppa till innehåll

Har du svårt för att vara empatisk mot dig själv?

Har du svårt att vara empatisk mot dig själv?

Om du har haft en uppväxt där dina föräldrar har varit kritiska mot dig och du inte har blivit bemött med empati kanske du i vuxen ålder har svårt att vara empatisk mot dig själv. Problemet är att om du inte är empatisk mot dig själv så är sannolikheten stor att du inte mår bra. Det kan yttra sig i form av ångest, nedstämdhet, problem med ilska etc.

Om du inte är van vi d att vara empatisk mot dig själv kräver det övning. Du kanske redan har försökt öva på detta men kommit fram till att du försöker tänka positiva tankar om dig själv men att det inte fungerar. En vanlig orsak till att den strategin inte fungerar är att dina tankar inte hjälper om du samtidigt pressar dig själv till att vara perfekt hemma, på jobbet, som förälder etc.

Här är några exempel på hur du övar på att vara mer empatisk mot dig själv:

1. Försök se en situation under din uppväxt där du blev kritiserad och oempatiskt bemött. Vad skulle du säga för att skydda den lilla personen (som är du själv)?

2. Vad skulle du säga till en vän i samma situation?

3. Gör något konkret bra för dig själv när du har varit självkritisk. Det kan handla om små gester som att ta en paus, köpa en tidning till dig själv, avsätta tid att läsa, promenera etc.

4. Observera de självkritiska tankarna. Se dem som du skulle se på åskmoln som kommer och som sedan försvinner. Tankarna är inte du, de är ditplanterade av andra som en gång har varit kritiska och oempatiska.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.