Hoppa till innehåll

Höga krav på dig själv

Om du har för höga krav på dig själv kan det ge många jobbiga konsekvenser för ditt mående. Du kanske upplever att du har svårt att säga nej av rädsla för att inte framstå som duktig. Det kan t.ex. handla om att vara en perfekt partner, förälder, vän och att prestera perfekt på jobbet.

Ett problem när du om du har höga krav på dig själv är att du ofta väntar på att rätt känsla ska infinna sig för att du ska känna dig nöjd med dig själv. Jakten på den rätta känslan kan leda till att du kör över dig själv och mår dåligt.

I en terapi hos mig får du hjälp att se hur dina höga krav på dig själv har uppstått och hur du själv vidmakthåller dem. Därpå tittar vi på hur du kan bryta de onda cirklar som du har hamnat i.