Hoppa till innehåll

Hur beter sig personer med otygg undvikande anknytning i sociala sammanhang?

Hur beter sig vuxna med otrygg undvikande anknytning i sociala sammanhang?

Läs mer i mina tidigare texter om undvikande anknytning.

Personer med otrygg undvikande anknytning kan ha ”lättsam” approach i sociala sammanhang. De  pratar om saker på ett ytligt plan och de använder humor ofta som en samtalsmetod men också i sammanhnag när man börjar närma sig knälomässiga ämnen. De närmar sig genom att använda sig av mycket ögonkontakt och vidrör då och då sin samtalspartner.

Personer med otrygg undvikande anknytning undviker att prata om personliga saker. De löser inte problem utan undviker dem.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.