Hoppa till innehåll

Hur beter sig psykopater i samtal med andra?

Hur beter sig psykopater i samtal med andra?

Psykopater för samtal på ett sätt som är annorlunda jämfört med andra (läs mer i Psykopatens värld av Robet Hare).

Forskning visar att deras hjärna är annorlunda när det gäller kopplingen mellan ord och känslor.

Psykopater uttalar sig:

1. ofta motsägelsefullt och inkonsekvent utan att det upptäcks. De kan t.ex. svara att de inte har begått våldsbrott men att de vid ett tillfälle var tvungna att döda någon.

2. ofta med konstiga ordsammansättningar. En psykopat sade t.ex. ”escape goat” (escape betyder rymma) istället för ”svcapegoat” (syndabock).

3. utan känsla i orden. De kan orden men inte den känslomässiga innebörden. De använder sig av den andres reaktioner för att veta hur de ska bete sig. Psykopater använder inte samma områden i hjärnan när de berabetar känslomässig information. Hos psykopater spelar ingen hjärnhalva mer roll för känslolivet (hos andra människor tar höger halva hand om känslolivet.

En förklaring kan vara att de hjärnfunktioner som reglerar psykopaters känsloliv ärsplittrade och ofokuserade, och att de därför får ett flackt känsloliv.

4. med ett rikt kroppsspråk. Det kan bero på att handrörelserna underlättar talet. De hjälper till att överföra tankar och känslor till ord.

5. i termer av små tankepaket vilket gör att det blir lättare för dem att ljuga. Forskning visar att människor som är bra på att ljuga ofta bryter ner idéer och språk till grundkomponenter och kombinerar dem sedan på nya sätt. Då blir ofta helheten och strukturen på hela idén lidande vilket gör psykopaters samtal osammanhängande. Duktiga lögnare använder ofta en tunn tråd av sanning och ljuger om resten.

6. kan säga till en person att de älskar honom/henne precis efter en misshandel därför att de inte belastas av känslor.

4. avviker ofta från ämnet de talar om och undviker att svara på frågor.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.