Hoppa till innehåll

Hur blir du som förälder om du har haft narcissistiska föräldrar?

Om du är uppvuxen med en narcissistisk förälder är det inte ovanligt att du antingen har lätt att få skuldkänslor eller också att tar du efter förälderns heteende gentemot andra människor.

Det här innebär att när du själv får barn så kan du få svårt att sätta gränser och vara konsekvent för att du får skuldkänslor. Ibland kan det vara då att du inte ens vet när det är rimligt att ställa krav.

Ett annat scenario är att man tar efter den narcissistiska föräldern och beter sig narcissistiskt mot sina egna barn. Då har man ofta stängt av känslomässigt så man minns inte hur man lkände sig när man växte upp och blev illa behandlad. Det går att komma till rätta med detta också men problemet är att man ofta inte känner sig motiverad eftersom man inte kan se att man gör något fel

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se