Hoppa till innehåll

Hur brukar människor med PTSD (post traumatiskt stress syndrom) undvika jobbiga tankar och känslor?

Hur brukar människor med PTSD (post traumatiskt stress syndrom) undvika jobbiga tankar och känslor?

Om du är  med om en eller flera traumatiska händelser vid ett tillfälle eller under en period kan du drabbas av PTSD (post traumatiskt stress syndrom). Vid PTSD reagerar hjärnan med att undvika tankar på det som har hänt eftersom de väcker jobbiga känslor. Ett problem när du undviker att gå igenom det som har hänt är att hjärnan aldrig får ett ordentligt grepp och en förståelse för det som har hänt och du förhindras att bearbeta traumat. Konsekvensen blir att det kan gå många år och du reagerar fortfarande med nästan lika starka negativa känslor som du gjorde då traumat inträffade. Detta kan leda till att du på olika sätt blir handikappad i din vardag trots att det har gått många år.

Undvikanden av tankar och känslor innefattar 3 eller fler av följande punkter:

  • Du undviker tankar, känslor eller samtal om traumat.
  • Du anstränger dig för att undvika aktiviteter, människor eller platser som påminner dig om traumat.
  • Du kan inte komma ihåg en viktig pusselbit av traumat.
  •  Du har lågt intresse för att aktivera dig eller delta i olika aktiviteter.
  • Du känner dig avskärmad från andra människor.
  • Dina, du känslor är bromsade eller blockerade; du kan t.ex. inte känna kärleks känslor.
  • Din uppfattning om din framtid har blivit begränsad. Du förväntar dig t.ex. inte att ha en karriär, partner, barn eller få uppleva saker i livet som anses normala.

När du undviker tankar och känslor som är kopplade till traumat försöker du dels fysiskt undvika situationer men du försöker också trycka ner känslor och bli likgiltig.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.