Hoppa till innehåll

Hur hanterar jag min bitterhet?

Hur hanterar jag min bitterhet?

Många människor kan känna bitterhet ibland. Det kan t.ex. handla om att du tycker att du har fått ägna en stor del av ditt liv till att försöka hantera de känslomässiga skador dina föräldrar har åsamkat dig, det kan handla om att du tycker att en partner som du har stått ut med i flera år har förstört din tillit till andra människor etc.

Ibland kan dock bitterheten ta över så att den spiller över på alla livsområden och leder till att ditt liv blir jobbigt långt efter de jobbiga relationerna eller situationerna.  Du kanske medvetet hindrar dig själv från att göra roliga saker för du tycker inte att du förtjänar det eller du kanske tycker att det är försent för allt och att livet lika gärna kan fortsätta vara så jobbigt som det har varit.

Om du känner igen dig i situationen ovan, tänk på att:

– Identifiera hur nöjd du är med olika livsområden från 0-10

– Gå igenom vad du ville göra inom olika livsområden på den tiden när du kände lust till saker.

– Tvinga dig själv att i liten skala börja göra saker som du en gång kände lust till.

– Gå igenom hur dina relationer till andra människor ser ut, har du ett ”bittert” beteende mot andra och i så fall hur yttrar sig det?

– Motstå impulser att vara småelak mot andra, tvinga dig själv till motsatt beteende och utvärdera en gång i veckan hur det får dig att känna dig.

Testa dina nya beteenden under en månad och fundera på om du känner dig lika bitter. Fortsätt sedan en månad till och utvärdera igen.

Om det är för svårt att genomföra alla förändringar på egen hand kan det vara en idé att ta hjälp av någon.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.