Hoppa till innehåll

Hur hanterar jag min låga självkänsla?

Hur hanterar jag min låga självkänsla?

Läs mer om självkänsla i mina tidigare texter.

Jag kommer ofta i kontakt med personer som vill jobba med sin självkänsla. Självkänsla är ett väldigt generellt begrepp och din låga självkänsla kan yttra sig inom olika områden. Därför är första steget om du vill jobba med din självkänsla att du tar reda på: – I vilka situationer aktiveras din låga självkänsla? – Observera och skriv ner vad du tänker i den jobbiga situationen. Om du inte kan komma på vad du tänker, fundera på vad som är det värsta som kan hända. – Observera även vad du tänker och gör med dig själv efter den jobbiga situationen. Ett vanligt scenario vid låg självkänsla är att du blir extra självkritisk när du känner dig osäker eller under isen. – Observera även om du blir extra självkritisk och upplever låg självkänsla när du är trött, hungrig eller stressad. Din låga självkänsla vidmakthålls av att du beter dig i enlighet med din känsla och dina negativa tankar. Du behöver röra runt bland dina tankar och beteenden (ändra viss och acceptera andra), du tillämpar andra strategier än de du brukar för att känslan till slut ska ändras varpå du upplever bättre självkänsla.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.