How can I handle my narcissistic mother?

How can I handle my narcissistic mother?

[subscribe2]Hur hanterar jag min narcissistiska mamma?

Jag kommer nu att ge några exempel på hur du kan bemöta din mamma i olika situationer om hon är narcissistisk. Du kanske inte känner igen dig i alla exempel men det kan bero på att alla inte har lika många drag av narcissism och för att den kan yttra sig på lite olika sätt.

Jag kommer att ge exempel på olika typer av situationer, vad som kan uppstå och vad du kan säga.

Din mamma bor utomlands under vinterhalvåret coh har då nästan inget behov av att höras med dig. När hon kommer hem vill hon dock höras en gång per dag, gärna flera gånger per dag men motiveringen att hon är intresserad av ditt liv. Du kanske börjar känna dig utnyttjad. Dessutom kanske du har upptäckt att du har en tendens att aktivera dig mindre med annat när din mamma är här varpå det blir tomt under en period när hon åker.

En förrädisk faktor med mammor som är narcissistiska är att de är varma och trevliga i perioder vilket ofta ger en förhoppning om att det kommer att fortsätta så. Tyvärr slutar det ofta med att du kanske anförtror dig och sedan blir besviken när hon blir avvisande och kritisk. Det är känslomässigt dränerande att pendla mellan hopp och förtvivlan och om du ser sådana mönster är mitt råd att du tar itu med det på följande sätt:

– Försök skriva ner hur du känner dig i situationer när du precis börjat tro att din mamma kommer vara tillgänglig och bekräftande fast det inte blir så.

– Ha pappret i plånboken och läs det ofta.

– Ha en plan färdig när din mamma kommer hem från sin utlandsvistelse.

– Bestäm hur ofta du vill höras (bestäm inte en gång i veckan om du tror att det blir för svårt att hålla dig till det),  börja med en liten förändring.

– Om hon ifrågasätter varför ni inte kan höras oftare kan du antingen vid ett tillfälle berätta sanningen för henne (men räkna inte med att hon kommer att ta det på ett bra sätt), eller så kan du säga att du har mycket att göra. Om du har att göra med en narcissist är det ingen idé att besrätta hur du känner, det kommer bara att slå tillbaka mot dig själv.

– Skriv på din påminnelselapp att du inte ska prata förtroliga saker med din mamma. Det är en riktig fälla om hon är narcissistisk. Det leder oftast till att samma mönster som du redan varit med om upprepas.

– Om din mamma fortsätter att ifrågasätta ditt val att höras mer sällan, fortsätt mekaniskt (det här är svårt) att säga att du har mycket att göra och det här är vad du hinner med just nu.

– Din mamma kommer att accpetera dina gränser till slut. Den enda riktigt verksamma strategin när det gäller narcissister är du sätter gränser på ett korrekt och artigt sätt. Ge dig inte in i impulsiva utbrott, det kommer att dränera dig på energi och kanske sluta med att du går med på vad hon vill för att du får skuldkänslor.

– Gör trevliga saker för dig själv (med långsiktiga vinster) för att stärka dig själv och hjälpa dig själv att stå fast vid att du nu måste ta hand om dina behov och att det inte är själviskt.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

How can I handle my narcissistic mother?

I will here give some examples in how you can handle your narcissistic mother. May be you won´t recognize all examples but people can be more or less narcissistic and they can have some features while they don´t have other features.

Here are a few situations and some suggestions in how you can handle them.

You mother lives abroad during six months of the year and while she is away she has no or little  interest in talking to you. When she comes back though, she expects you to talk on the phone several times a day. After a few years you start feeling used. You have also noticed that you tend to activate yourself less with your own life when she is home and when she leaves it feelis kind of empty for a while. A treacherous factor with narcissistic mothers is that they can be warm sometimes and make you feel validated. Often you get up your hopes about that your mother has understood your needs. When she changes after a while and becomes cold and unsympathetic you feel sad and fooled.

My suggestion is that you can handle the described or a similar situation in the following way:

– Star writing down how you think and feel in situations when you get hope that your mother has changed.

– Keep your notes in your wallet and read it often.

– Have a plan about how you will behave this time when your mother comes back from her stay abroad.

– Decide how often you want to talk to her (don´t decide once a week if you think that will be too hard to stick to), sIf youtart with a little change.

– If your mother complains that you don´t talk more often you have two alternatives. Either you try and tell her the truth but don´t expect her to accept what you say and change. If you have already tried to make her understand with no success, tell her that you have lots of things to do and that you don´t have that much time. When it comes to narcissisists most of the time it´s a bad idea to tell them how you feel.

– Write down to remind yourself that you should not talk that much about your private life. If you do, many times you will notice that you fall back into old patterns which in the end make you disappointed and sad again.

– If your mother keeps complaining that you don´t talk more, keep mechanically to repeating that you have too much to do right now.

– Your mother will accpet your limits finally. Basically the only strategy that works with narcissists is to set limits in a polite way. Try not to follow impulses to say mean things, it will drain you and give you bad consciounce.

– Do things for yourself that are good  for you in the long run. That will strenghen you and give your psyche signals that you should only accept that people behave well towards you and that this is not selfish

Cognitive Behavior Psychologist Monica Emanell

wwwkbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.