Hoppa till innehåll

How do I handle my narcissistic mother-example 2

Hur hanterar jag min narcissistiska mamma-konkret exempel

(Läs en tidigare text om narcissism hos mammor).

Här kommer ytterligare ett exempel på en situation  som kan uppstå med en narcissistisk mamma:

Du har problem med din partner och du anförtror dig för din mamma. Det fungerar bra vid två tillfällen, du känner dig sedd och bekräftad vilket gör att du anförtror dig ännu mer. Du har tidigare bl.a sagt att du är irriterad över att din partner inte är inte är mer företagsam inom sitt företag utan att han/hon  nöjer sig med att det går tillräckligt bra. Du har en tendens att jämföra dig med andra och tycker ibland att andra har en mer företagsam partner. Allt det här har du ventilerat för din mamma i förtroende och hon har från början gett bra stöd. Plötsligt när du pratar med henne om samma problem för tredje gången säger hon att du får acceptera att du har haft otur med att hitta en partner och att det för övrigt är du själv som har valt honom/henne och att andra tydligen är mer skickliga när det gäller att hitta en ambitiös partner.

Du känner dig sannolikt mållös, arg, besviken och vet antagligen inte om du vill strypa din mamma eller dig själv som för femtio elfte gången har gått i fällan och anförtrott dig för henne.

Hur kan du hantera en ovan beskriven situation?

– För det första ska du öva på att ha empati för dig själv. Det är vanligt att du kanske börjar kritisera dig själv för att du låter dig luras men kom ihåg att det är mycket svårt att kapa banden med  narcissistiska föräldrar. Ofta beter de sig bra ibland och är bra på att på att inge skuldkänslor. Dessutom är de bra på att ibland framstå som bekräftande vilket är förrädiskt.

– Sätt dig ner och skriv ner fler situationer där din mamma  har gjort liknande saker dvs. varit bekräftande ena ögonblicket och kall och kritisk nästa ögonblick.

– Skriv gärna ner några situationer som har inträffat de senaste åren.

– Om du ser att samma mönster har upprepats trots gräl, konflikter och gråt måste du öva på en acceptans, dvs. du kommer inte att kunna tvinga din förälder att ändra sig.

– Försök att landa i acceptansen som även innebär en sorg som inte känns rolig, men den är bättre än att fortsätta åka känslomässig berg ocvh dal bana med din narcissitiska mamma.

– Acceptera att processen av accptans kan ta lång tid, ofta hinner du åka på några nitlotter till med din mamma under tiden. Fortsätt dock ha empati med dig själv.

– Försök att sakta börja med att prata om ytligheter med din mamma och öva på att avstå från att berätta känslomässiga saker om dig själv.

– Fortsätt ha empati med dig själv om du råkar berätta något i förtroende som du senare får äta upp.

– Med tiden kommer du att känna mer och mer kontroll över situationen och då får du fundera på hur mycket och hur ofta du väljer att ha kontakt med din mamma.

– Räkna med att få skuldkänslor och bestäm dig för att du för ovanlighetens skull kommer att testa att stå ut med dem.

– Läs ofta listan där du har skrivit om situationer där du blivit besviken.

– Om din mamma klagar över att ni hörs sällan, säg att du har mycket att göra. (du kan i början om du vill testa med att berätta sanningen men om din mamma är narcissistisk kommer det antagligen sluta med att du känner dig som den elaka boven). Säg något i stil med ”jag har mycket att göra just nu, vi får höras så småningom” eller beklaga dig ”jag har mycket press på jobbet med ett projekt och försöker hinna med barnen också så jag hinner inte med något annat”

Lycka till!

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

How do I handle my narcissistic mother?

Here is one more example of a situation that can happen with a narcissistic mother:

You have problems with your partner and you confide in your mother. You feel that you needs are met on one or two occasions which make you confide in her even more. You have among other things told her that you are irritated at your partner for not being more ambitious and that he settles for ”good enough”.

You have a tendency to compare yourself with others and you think that many women have a more ambitious partner. You have complained to your mother and in the beginning she gives you good support. But suddenly the third time you bring this subject up she tells you that you have bad luck to have found a failure of a partner and that you have yourself to blame since you have chosen him/her yourself. She adds that you have to accept that obviously other peopleare more skilled than you are in finding a partner.

When you hear this you probably become speechless at first and then angry at her and most at yourself for falling in the trap of confiding in her again.

So how can you handle a situation like this?

– First of all you need to have emapthy for yourself for falling in the trap of confiding in your mother. It´s hard to untie the knots with a narcissistic mother since she is probably validating sometimes, and also, she is your mother which makes it hard enough. Narcissistic mothers are often good at making you feel guilty and they are often also good at appearing very supportive and understanding sometimes.

– Sit down and write down several situations where your mother has been critical one moment and supportive the next moment.

– Write down situations that you remember from years ago.

– If you see that the same pattern has been repeated over the years, that is that you have explained or yelled that you feel hurt and nothing has changed, then you have to start accepting that your narcissistic mother probably won´t change.

– Try to land in the acceptance about how your relationship with your mother is and that you can´t change her. This will probably makes you sad but the grieving for sometime is better that continuing the emotional roller coaster.

– Accept that the process of acceptance can take time and it can also contain situations where you fall in emotional traps with your mother.

– Try to start putting your relationship with your mother on a superficial level where you don´t talk about your feelings. Have emapthy with yourself if you slip into talking about your feelings sometimes and get sad because of getting fooled again.

– As time passes you will feel more in control of your relationship and then you have to think about how often you want to have contact with your mother.

– Count on getting feelings of guilt and decide that you will endure this time.

– Read the list often where you have written about situations where you have felt disappointed.

– If your mother complains that you don´t call her you can try to teel her the truth but don´t count on her understanding. A more realistic scenario can be that you teel her that you don´t have time or complain on your daily stress with work, children which swallows all your time.

Good Luck!

Cognitive Behavior Psychologist Monica Emanell

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.