(Svenska) Hur kan narcissisten bli hjälpt?

(Svenska) Hur kan narcissisten bli hjälpt?

Hur kan narcissisten bli hjälpt?

Som jag har sagt tidigare är det ganska ovanligt att narcissister söker terapi. De kan söka terapi för att jobba med t.ex. att en relation har avslutats, men då vill de gå igenom hur illa behandlade de upplever att har blivit, det är inte för att jobba med sin egna brister.
I en del fall kan dock narcissistern vara motiverade att jobba med de narcissistiska dragen. Det kan t.ex. vara i samband med att de är på väg bli lämnade av en partner de haft i många år eller i samband med att de har förlorat ett arbete eller flera arbeten där de inte har kommit överens med sina medarbetare.
Om människor med narcissistiska drag vill jobba med sig själv kan de försöka följande (Läs mer i Reinventing your life av Jeffrey Young):
1- Gör en lista med för- och nackdelar med att inte acceptera gränser som andra sätter.
2. Konfrontera dina egna ursäkter till att inte acceptera andras gränser.
3. Registrerar problem in vardagen som uppstår pga. att du inte accepterar gränser.
4. Skriv flashcards (kort där du skriver det du tycker är jobbigt och som du har svårt att klara av samt vad som talar för att du ite.x. ska svälja din irritation över att du inte får din vilja fram.
5. Be om feedback.
6. Försök visa empati.
7. Förstå dina underliggande scheman (jag har skrivit mer om detta i mina tidigare artiklar om narcissism.
8. Gör en lista med återkommande situationer som skapar problem.
9. Tillämpa tekniken time out för att hantera ilska (du säger att du måste gå iväg en stund innan du kan fortsätta samtalet.
10. Lär dig dina tankefällor (t ex. ”antingen får jag allt jag vill ha eller också får det vara”

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.