Hoppa till innehåll

Hur snärjer telefonbedragararen sina offer?

Vissa telefon bedragare kan vara så skickliga att på att luras att även människor som anser sig vara observanta kan bli lurade. Det kan handla om att du är stressad och just när telefonbedragaren ringer inte hinner tänka ordentligt. Faktorer du kan vara observant på är:

  • Telefonbedragaren försöker skapa en relation med dig så att du känner dig bekväm och avslappnad, lite som när du pratar med en vän.
  • Telefonbedragaren ställer frågor, inte pga. intresse för dig, utan för att få information om dig för att sedan bättre kunna manipulera dig.
  • Telefonbedragaren kan ibland skapa en situation där du snabbt behöver ta ett beslut och få dig att tänka att det inte handlar om en så stor risk.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se