Hoppa till innehåll

Jag är bitter och arg på min partner – Fall exempel

Jag är bitter och arg på min partner – Fall exempel

Ibland kan människor hamna  i situationer då de av olika anledningar blir överkörda under lång tid. Det kant.ex.  ibland handla om att du har haft förhoppning om att du och din partner jobbar mot samma sak och att du med den målsättningen har uppoffrat dina behov under lång tid varpå du i slutändan känner dig överkörd eller utnyttjad och blir bitter och arg.

Här kommer ett fall exempel på detta:

Linda träffade sin man när de gick på gymnasiet. De hade båda planer på att utbilda sig vidare. Linda blev dock fort gravid och hon och Lasse fick barn. Eftersom Linda ville utbilda sig till sjuksköterska och Lasse till läkare kom de fram till att Linda skulle vara hemma och ta hand om deras barn, varpå hon skulle börja jobba i en mataffär under en period så att de skulle kunna leva drägligt medan Lasse läste till läkare. Därpå skulle han ha en bra lön och då skulle de ha det bra ekonomiskt varpå Linda eventuellt kunde börja läsa till sjuksköterska. Linda hade gärna velat studera vidare men tänkte att de valde det alternativ som var bäst för familjen. De närmaste åren fick de två barn till som Linda tog hand om. Lasse hade alltid mycket att göra; antingen läste han till sina tentor eller också behövde han umgås med sin studievänner för att skapa kontakter sade han. Efter 14 år var Lasse specialistläkare och fick äntligen en bra lön.

Han arbetade dock mycket, även på helgerna. Dessutom reste han ofta på konferenser.

Efter ett år som specialistläkare lämnade Lasse Linda. Han hade blivit förälskad i en sjuksköterska på sitt arbete och nu skulle de tillsammans med andra kollegor öppna en privatmottagning. Linda blev förkrossad och kunder från början inte tänka klart. Därpå när hon började tänka på hur mycket hon uppoffrat för att hon och Lasse skulle få det bra blev hon arg.

Hon insåg att hon hela sitt liv hade anpassat sig efter andras behov och haft lätt att få skuldkänslor när hon någon gång tänkte på sina behov. Hon insåg att hon först hade anpassat sig efter sin mammas behov och därpå anpassat sig efter Lasses behov. Hon hade fungerat som sällskap och samtalspartner åt sin mamma först och därpå finansierat Lasse under hans studier.

Linda förstod inte hur hon skulle bli av med sin ilska. Hon kände att hon satt fast och att hennes liv var förstört. Hennes vänner föreslog att hon skulle gå i terapi men hon blev så dränerad av sin ilska och bitterhet att hon inte hade energi till något annat än att arbeta och periodvis ha destruktiva relationer.

Fortsättning följer kring hur du kan hantera din ilska och bitterhet.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.