Hoppa till innehåll

Why do I always end up in bad relationships?

Ibland möter vi alla någon som vi blir förälskade i, varpå vi först efter ett tag inser att personen i fråga inte är bra för oss. Orsakerna kan vara många, tex, att han/hon har humösvängningar, är gift (med en person, sitt arbete, alkohol) , bor utomlands och ger otydliga signaler etc. Det ämne jag vill ta upp är när vi av olika orsaker möter någon som är otillgänglig och får lämnar oss med känslan ”jag har ångest för att jag kanske kommer att bli lämnad”. Situationen får oss att pendla mellan hopp och förtvivlan. Eftersom psyket avskyr att att inte ha kontroll så blir situationen känslomässigt slitsam.

Om du har varit i en ovan beskriven situation och kommer från en trygg bakgrund med föräldrar som har var förutsägbara och gett dig trygga förutsägbara signaler så kommer du sannolikt att bryta en relation där du inte kan få signaler av din partner att han/hon är tillgänlig och får dig att känna dig trygg och sedd. Om du däremot kommer från en bakgrund där dina föräldrar (framförallt den förälder som tog mest hand om dig, oftast mamman), hade oförutsägbara humösvängningar, var deprimerad, låg på sjukhus ofta, hade något missbruk, skildes eller hade stora gräl, kan du fastna i en destruktiv relation och ha väldigt svårt att känslomässigt komma loss pga. att du har format ett övegivenhetsschema. Om du har ett övergivenhetsschema är det vanligt att du väljer en partner som för det mesta är känslomässigt otillgänglig eller själ lämnar en partner för att du upplever att hon/han är tråkig vilke täven kan väcka förakt känslor hos dig.

Om du har problem med relationer och känner igen dig i ovan beskrivna exempel kan det vara så att du har ett övegivenhetsschema och i så fall behöver du jobba med dig själv för att dels bli medveten om ditt schema och sedan bryta de mönster du hamnar i när du följer dina känslomässiga impulser. Ett schema handlar om dina innersta, omedvetna tankar om dig själv. Om de tankarna är ”jag kommer till slut att vara ensam”, så kommer du med dina egna beteenden hamna i sådana situationer. Det blir en självuppfyllande profetia. Som jag nämnt tidigare så väljer psyket beteenden med kortsiktiga vinster, så det som känns lindrigast och bäst här och nu, det gör man. Har du ett övergivenhetsschema så kommer dina känslor sannolikt leda dig till beteenden som leder till att du blir ensam. Den goda nyheten är dock att övergivenhetsscheman går att fu bukt med. Det gäller som jag sagt att bli medveten om schemat, hur det yttrar sig varpå du har ett stort jobb med dig själv att gå emot känslor som lockar dig till beteenden som inte är bra för dig.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

I will now give an example of what can happen in a relationship when you have an abandonment schema:

You have seen a gorgeous person on your evening and there has been an instant attraction from both sides (10 on a scale fron 1-10). You start a passionate relationship and you can´t think about anything else. A big problem though that you try not to think about is that your partner is married and  she/he is only available in an unpredictable way. You can get a call anytime and a suggestion about where to meet and this makes it hard for you plan your life. But since you feel madly in love you cancel other things that you have planned when your partner calls and after a while you start making less plans with people so that you can be available whenever your partner calls. You feel helplessly in love and even though  you might know somewhere in the back of your head that this isn´t good for you, you feel helpless and you can also get angry at people who try to tell you that this person isn´t good for your needs and that he/she will probably not leave his/her  wife/husband.

If you continue to keep on like this for a while you´ll probably feel anxiety, anger, despair most of the time and the longer this keeps on going while you´re hoping for your partner to divorce, the the worse you´ll feel. If you have an abandonment schema you´ll  probalby have a hard time pulling back from a relationship like this. Feeling that you partner is available sometimes but never knowing when is probably a situation something that you in some way are used to from your childhood. You feel great sometimes but if you analyze how often it will probably be around 5-10 percent of the time. The rest of the time will be filled with negative feelings. You feel like you don´t know if you´ll be abandoned or not but you think that if you endure some more time you´ll finally be together with your partner.

In the end (if your partner doesn´t live his/her h usband/wife, there is a risk that you´ll continue like this until you feel so that you are so overfilled with anxiety so that you can hardly function. When you are out from a relationship like described above it is not unusual to think ”relationships are not for me and I´m better off alone”. This can go on until you feel you are strong again and then it´s not unusual to repeat the whole procedure with someone else.

This was an example of how the abandonment schema can put you in a viscious circle, there are more ways to react in a relationship out of having this schema. If you recognize yourself in what I have described above, the good news is that there is a way to get out of the vicious circle. I will write more about that soon.

To be continued…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.