Hoppa till innehåll

Jag har högre krav på mig själv än på andra

Jag har högre krav på mig själv än på andra

Läs mer om självkänsla i mina tidigare texter.

Om du har låg självkänsla kan det visa sig på olika sätt. Det gemensamma för alla som har låg självkänsla är dock att du inte riktigt tycker om eller värderar dig själv  vilket i sin tur leder till att du beter dig på sätt som visar att du inte är bra på att ta hand om dig själv och dina behov. Ett exempel på hur låg självkänsla yttrar sig kan vara att du förstår intellektuellt att du har höga krav på dig själv och att du inte blir lika kritisk mot andra som inte når upp till de kraven, men du kan ändå inte känna någon empati för dig själv när du inte orkar med allt du har bestämt att du ska orka med. Det kan även vara så att du förstår att du borde ha empati med dig själv men att du helt enkelt inte har det i alla fall. Ett sätt att jobba med ovan beskrivna problem är att:

– Du tar reda på varifrån du har lärt dig att ha så lite empati för dig själv. Det kan  handla om att att du har blivit kritiserad mycket under din uppväxt, att du inte har fått bekräftelse all eller bara när du har varit duktig etc.

– Du försöker nå den ”lilla sårbara delen” av dig genom övningar där du ser hur du som barn  t.ex. blev sedd bara när du presterade och funderar på vad ”lilla du” hade behövt istället.

– Identifiera beteenden i samband med att du blir självkritisk, jobba på att ändra dem till beteenden där du mer är omhändertagande om dig själv.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.