Hoppa till innehåll

Jag känner mig ofta annorlunda pga. min dysfunktionella familj

Jag känner mig ofta annorlunda pga. min dysfunktionella familj

Om du har vuxit upp i en familj som har fungerat annorlunda jämfört med dina vänners familjer kan det leda till att du ofta har känt dig annorlunda. Känslan kan ofta följa med dig i vuxen ålder och du försöker hantera den på sätt som ofta leder till att den vidmakthålls.

När psyket känner obehag leder det ofta till beteenden som på kort sikt ger dig lättnad men som på lång sikt vidmakthåller din jobbiga känsla.

Omedvetna sätt att hantera känslan av att vara annorlunda kan vara att:

– Du anstränger dig maximalt att göra sådant som du tror att ”normala och lyckade” människor gör. Du blir dock inte av med känslan av att vara annorlunda och du anstränger dig ännu mer.

– Du accepterar din känsla annorlundaskap och du beter dig som om det vore sant att du är annorlunda. Du kanske klär dig avvikande eller du väljer en livsstil som de flesta inte väljer.

– Du undviker allt som du tror kan uppfattas som annorlunda. Du struntar i vad du kanske egentligen vill göra och du hämmar dig själv från att uttrycka åsikter eller vara till belastning för någon då du är orolig för att uppfattas som annorlunda. Du mår kortsiktigt bästa när du förvandlas till en tapetblomma för att undvika att någon skulle tänka att du är annorlunda.

Om du vill jobba med din känsla av att vara annorlunda behöver du ta reda på hur du ”försöker bli av  med din känsla” för att sedan jobba med att motstå de impulserna. Till slut kommer ditt jobb att ”belönas” genom att känslan av att vara annorlunda kommer att minska.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.