Hoppa till innehåll

Kan 2 narcissister vara ihop?

Det är inte så vanligt att två narcissister väljer att vara tillsammans med varandra. Det vanligaste konceptet är ofta att narcissisten som tycker om att bestämma och uttrycker självförtroende blir tillsammans med en person som inte har bra självförtroende och så har tendenser att anpassa sig efter andras behov.

Det kan dock hända att två narcissister i vissa fall kan välja att vara tillsammans. Ett exempel är att den ena narcissisten har en hög position i samhället, blir bekräftad av omgivningen och har makt antingen via socual status, pengar eller kontakter och är van att styra och ställa och känner sig berättigad till det. Den andra narcissisten kan då tex. vara en person som blir bekräftad för sitt utseende men som gärna vill sola dig i den andra narcissistens status och kontaktnät.

Narcissisten med det vackra utseendet kan då böja sig för den andra narcissisten för att vinsten, dvs. att sola sig i statusen är så pass viktig.

Ett problem som dock kan uppstå är om status narcissisten förlorar sin status och makt vilket gör att vinsten försvinner för den andra narcissisten som få kanske väljer att lämna eller kämpa om narcissist rollen.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se