Hoppa till innehåll

Kan mediciner förändra psykopater?

Kan mediciner förändra psykopater?

Psykopater har ofta dåligt impulskontroll och de kan bli väldigt arga när de känner sig pressade. I de lägena beter de sig ofta illa utan tanke eller med lite tanke på eventuella konsekvenser. Eftersom de har liten eller ingen förmåga till empati, skuldkänslor och rädsla har de inga känslomässiga bromsklossar som hindrar de från att bete sig som de vill.

Antidepressiva mediciner har visat sig förbättra unga psykopaters impulskontroll och utbrott av ilska. I och med det minskar även deras beteende problem.

Däremot kan inget ändra de karaktärsdrag psykopater har. De har liten eller ingen förmåga till empati, rädsla, skuldkänslor och de känslomässiga bristerna kvarstår och de går aldrig att förändra. Om du frågar an psykopat om han/hon skulle vilja känna mer kommer sannolikt svaret att bli nej, eftersom han/hon inte vet hur de känslorna känns. Dessutom kan de utifrån att observera andra se att det kan vara jobbigt att sakna andra, att känna ångest för saker och att känna skuldkänslor över saker man har gjort.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.