(Svenska) Känner sig människor som anpassar sig aldrig arga?

(Svenska) Känner sig människor som anpassar sig aldrig arga?

Känner sig människor som anpassar sig aldrig arga?
Vissa människor har ingen eller lite tillgång till känslan ilska. Det beror ofta på att du under din uppväxt har fått den känslna bestraffad. Du kanske hade en förälder som förväntade sig Att du skulle lyda och inte ställa några krav. Du kanske inte fick uttrycka dina egna åsikter och ingen var kanske intresserad av om du hade några åsikter överhuvud taget.

Eftersom du har ett gäng känslor med dig från födseln är det inte så att känslan ilska bara har försvunnit utan den finns där även om du inte har tillgång till den. Den kommer ofta fram på ett passivt aggressivt sätt. Det kan handla om att du sätter dig på tvären, pratar bakom ryggen eller pikar den som behandlar dig illa. Precis som alla kortsiktiga beteenden får du kanske en vinst på kort sikt med på lång sikt bäddar du för att den andra personen blir ännu argare på dig vilket ger dig ett ännu större obehag. Om du jobbar med att se hur sammanhanget ser ut kan det motivera dig till att jobba med att försöka få fram din ilska på ett sätt så att du kanske kortsiktigt känner obehag men långsiktigt mår bättre.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.