Hoppa till innehåll

Kognitiv Beteende Terapi (KBT)

Kognitiv beteende terapi är en strukturerad, målinriktad och tidsbegränsad behandlingsform. Denna terapi förutsätter att terapeut och klient samarbetar. I början av behandlingen sätts mål upp som man sedan arbetar mot. Under terapin använder man sig av tekniker där man lär sig att tänka i nya banor och att bete sig på nya sätt.

Kognitiv beteende terapi har starkt vetenskapligt stöd.

Läs mer om kbt på www.kbt.nu