Missnöje med dig själv och ditt liv

Missnöje med dig själv och ditt liv

Om du känner missnöje med dig själv och ditt liv  kan det ibland kännas som att det är fel på allt därför att missnöjet har generaliserats gradvis tills du inte vet vad som hör hemma var.

Om du känner missnöje med dig själv och ditt liv i stort kommer du hos mig  först att få hjälp med att sortera i hur stort ditt missnöje är för olika områden i livet. Därpå får du jobba mer fokuserat med varje livsområde.