Hoppa till innehåll

När blir narcissisten deprimerad?

När blir narcissisten deprimerad?

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Narcissister undviker att bli deprimerade genom att hitta publik där de kan blåsa upp sig själva. Dessutom har de ofta ett flykt beteende i form av alkohol, porr surfing, arbetsnarkomani etc. Då har de något att sysselsätta sig med även när det inte finns publik som kan bekräfta dem. De väljer naturligtvis inte aktivt missbruken men det är vanligt att de finns med i bilden.

När narcissister blir ensamma med sig själva och inte har möjlighet att fly in i något missbruk kan de drabbas av tomhet, ångest och ensamhets känslor. De kan dock ändå drabbas av depressioner då det finns sammanhang där deras vanliga ”strategier” att fly inte fungerar. Det sker ofta när något överväldigande jobbigt sker i deras liv där de tappar kontrollen och greppet och där deras försök att blåsa upp sig själva inte fungerar. Det kan handla om att de förlorar något status jobb som både har fyllt deras behov av bekräftelse samt fungerat som en bromskloss mot att känna efter eftersom de har arbetat konstant. Ett annat sammanhang kan vara att de t.ex. blir lämnade efter ett långt äktenskap där där partnern inte längre står ut med dem. De tappar greppet då genom att de inte blir servade och bekräftade av sin partner, de blir ensamma vilket ofta är en omedveten ångest situation för narcissisten och fasaden kring den perfekta familjen försvinner (fasaden är ofta oerhört viktig för narcissisten).

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.