Hoppa till innehåll

Oro och ångest

Oro handlar ofta om framtiden och om tankar som känns skrämmande. Tankarna leder till oro och ångest. Oro fyller ofta en funktion på kort sikt. Det kan handla om att du slipper ta itu med något annat som är jobbigt, att du tror att om du hela tiden tänker på det jobbiga så kan du förbereda dig eller förhindra att känslan blir för jobbig. På lång sikt leder dock oron oftast till att du känner dig mer uppgiven, ångestladdad och oförmögen att vara i nuet.

I en terapi hos mig får du hjälp att se hur din oro har uppstått och vad som vidmakthåller den. Därpå får du lära dig hur du kan både hantera och/eller acceptera den.