Öva på att identifiera dina känslor

Öva på att identifiera dina känslor

Öva på att identifiera dina känslor

Många människor har svårt att identifiera sina känslor. I en bra uppväxt miljö tränas du att sätta ord på dina känslor genom att dina föräldrar hjälper dig med det. Du lär dig att sätta ord på dina känslor genom att dina föräldrar ställer frågor och sammanfattar dina reaktioner. Du får hjälp att sortera bland känslor som ilska, skam, ledsenhet etc. När du växer upp i en miljö där du får trycka ner dina känslor för att du får signaler om att de är skamfylld, misslyckade eller jobbiga har du ofta i vuxen ålder tillgång till några få känslor. Du kanske ofta blir arg på ett sätt som skadar dina relationer eller du kanske alldeles för ofta känner ångest eller rädsla på ett sätt som hämmar dig i tillvaron.

Öva dig att identifiera dina känslor på följande sätt: – Gör en lista över 3 saker som får dig att känna

ilska

skam, pinsamhet, skuldkänslor

rädsla, ångest

nedstämdhet, ledsenhet, modfälld

sorg

glädje

Skriv en ny  lista varje vecka där du beskriver vad som fått dig att känna de nämnda känslorna föregående vecka.

– Registrera varje kväll vilken känsla du har känt mest under dagen, gradera den från 0-5.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.