(Svenska) På vilket sätt kan tidiga interventioner hjälpa blivande psykopater?

(Svenska) På vilket sätt kan tidiga interventioner hjälpa blivande psykopater?

På vilket sätt kan tidiga interventioner hjälpa blivande psykopater?

Eftersom man föds med psykopati går det inte att ”behandla” fram förmåga till att känna empati, skuld etc. Däremot berättar Robert Hare i Psykopatens Värld att om den unge psykopaten är uppvuxen i en stabil och trygg familj kanske han/hon blir en företagsledare eller politiker men i en otrygg familj kanske han/hon väljer en kriminell bana.

Om unga psykopater får behandling kan deras beteenden och åsikter förbättras tillfälligt men inte på lång sikt.

Däremot kan deras impulsivitet och aggressivitet kanske förbättras genom att de lär sig närma sig och hantera problem på ett mer acceptabelt sätt.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.