Hoppa till innehåll

Psykopaten jagar konstant efter kickar

Psykopaten jagar konstant efter kickar

Läs mer om psykopati i mina tidigare texter.

Ett utmärkande drag för psykopater är att de hela tiden är på jakt efter kickar. De tänker kortsiktigt och i termer av lust. De zoomar in något eller någon att erövra varpå de börjar jaga efter det de vill ha. När jakten är färdig zoomas nästa mål in och jakten börjar om.

En möjlig anledning till att psykopater är beroende av kickar kan vara att de inte har en förmåga till att känna djupa känslor av närhet eller band till någon annan varpå de blir mer beroende av kortsiktig och ytlig stimulans.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg Psykoaterapeut
www.kbtemanell.se

Etiketter:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.