Hoppa till innehåll

Psykopatens 3 steg att snärja andra

Psykopatens 3 steg att snärja andra

När psykopater zoomar in ett offer och går fram gör de på följande sätt:

1. När psykopater går fram till ett potentiellt offer gör de snabbt en kalkyl över vad de kan få för nytta av offret. Därpå identifierar de offrets styrkor och svagheter.

2. Sedan manipulerar psykopater sitt offer genom att mata det med bekräftelse och låta sig vägledas av feedbacken från offret.

3. Psykopater lämnar sitt offer när de har sugit ut allt användbart och inte kan få ut något mer (Läs mer i Psykopatens värld av Robert Hare).

Märk väl att Psykopater slipper ”tänka” på hur de ska bete sig., de bara ”är” så biologiskt. Ofta kan människor tro att de alltid är smarta för att de är så bra på hantera situationer så att det får ett bra utfall för dem. Men de behöver alltså inte lägga ner någon tankeverksamhet på hur de ska bete sig.

Eftersom du (om du inte är psykopat) behöver ”tänka” på hur du ska bete dig för att parera att bli utnyttjad kommer du automatiskt att hamna i ett underläge och uppleva att hela situationen tar din energi. Psykopater upplever inte att de blir dränerade på energi, tvärtom kan de få energi av att uppleva ett övertag samtidigt som de är upptagna med att jobba på att uppnå sitt mål (t.ex. att lura andra).

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.