Hoppa till innehåll

Psykopater har dålig inlevelseförmåga (empati)

Psykopater har dålig inlevelseförmåga (empati)

En egenskap som är utmärkande för psykopater är att de saknar empati, dvs. de kan inte leva sig in i hur någon annan känner. (Läs mer om empati i min artikel och spegelneuroner och empati).

Psykopater kan inte sätta sig in i hur andra människor känner och de kan dessutom tycka att den utsatte får skylla sig själv för att han/hon är så dum att han/hon går på lögnerna.

En kvinnlig psykopat kände sig deprimerad över att sitta inlåst i fängelse. Hon kände sig arg över att den mannen hon hade lurat ekonmiskt hade varit dum och låtit sig luras. Hon tyckte att det var hans fel att hon hade hamnat i fängelse.

Det har bevisats att soldater och terrorister kan tränas till att betrakta sina offer som saker. Psykopater har dock generellt en dålig inlevelseförmåga (Läs mer i Psykopatens värld av Robert Hare). De känner varken empati för sin famil eller för någon annan.

Däremot kan det ibland verka som att de känner emapti för t.ex. sina barn. En psykopat sade att han skulle skydda sina barn om någon attackerade dem, men inte pga. barnens välmående utan för att markera sitt eget revir. Han sade vidare att han generellt var ointresserad av sina barn och deras behov och astt han struntade i hur det gick för dem. Han skulle även natrutligtvis alltid prioritera sin egen säkerhet framför sina barns.

Psykopater ser på sina familjemedelmmar som man ser på sina ägodelar. Hare beskriver i sin bok ”Psykopatens värld” en kvinna som lånade ut sina femåriga dotter till sin pojkvän för att hon själv inte orkade ha sex med honom. Hon kunde sedan inte förstå varför dottern blev omhändertagen eftersom dottern tillhörde henne.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.