Hoppa till innehåll

ångest och självkänsla ”jag har ångest i sällskap med andra människor”

Social ångest och självkänsla ”jag har ångest i sällskap med andra människor”

Social ångest handlar om en nervositet och ångest som många av oss kanske har känt någon gång när vi träffar andra människor. Det handlar om en rädsla att göra bort sig och framstå som t.ex. osäker, tråkig, fel, annorlunda etc. Som jag beskrivit flera gånger tidigare gör vi människor, i situationer när vi känner obehag, ofta saker som leder till att vi på sikt känner ännu mer obehag.
Det är vanligt om du har social ångest att du kanske märker att den har förvärrats, vilket beror på du har säkerhetsbeteenden (beteenden som på kort sikt ger en ångestlindring men som på lång sikt ger ännu mer ångest).
Social ångest kan även ibland leda till depression. Det beror på att den sociala ångesten ofta leder till att du undviker sociala sammanhang mer och mer vilket i slutändan kan göra att du känner dig ensam och isolerad.
Om du känner igen dig i det jag beskriver vill jag först och främst att du ser att det går att komma till rätta med det här problemet. Du kan se det som att du antagligen har snurrat in dig i ett nystan av ångest och undvikande men att om du börjar bena ut hur det började och vad du själv gör som vidmakthåller problemet kan kommer du efter ett tag att känna mer kontroll över din sociala ångest. Om du har problem med social ångest är det sannolikt att du även har problem med din självkänsla. Själva sociala ångesten handlar om rädsla att inte prestera, duga och bli omtyckt av andra vilket visar att du antagligen inte tycker att du duger som du är.
Fortsättning följer…
Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.