Hoppa till innehåll

Utveckling av låg självkänsla (1)

Utveckling av låg självkänsla

När jag ska träffar dig som patient och ska hjälpa dig att ta reda på hur din låga självkänsla har utvecklats, så gör jag ofta en fall analys utifrån ett kognitivt perspektiv.
Jag ställer många frågor kring din bakgrund för att ta reda på om det finns faktorer in din bakgrund som har bidragit till de negativa övertygelser du har om dig själv. Exempel på bidragande orsaker kan vara:
1. Du kanske har haft föräldrar sm kritiserade mer än vad de bekräftade (det är vanligt att människor pga. avsaknad av bekräftelse i sin egen uppväxt inte tänker på att bekräfta sina egna barn. En bra tumregel är att det ska var 5 bekräftande meningar för varje kritisk mening, det är så klart svårt att tänka på det när man är trött, irriterad och har barn som skriker för att få sin vilja fram, men det kan vara bra att ha i bakhuvudet).
2. Du kanske kände dig annorlunda än dina vänner pga. kultur, vikt, religion etc.
3. Du kanske blev retad av dina klasskamrater.
4. Du kanske inte hade något som bekräftade dig, satte gränser eler visade intresse för dig (med andra ord en brist på beteenden vilket kan vara svårt att se ibland för att du kanske tänker att du inte hade någon som var elak eller kritisk).
5. Du kanske kände dig annorlunda i din egen familj (du var t.ex. konstnärlig och lite dramatisk medan de andra var mer kontrollerade och akademiska).
6. Du kanske hade föräldrar med många egna problem så att de inte orkade engagera sig i dig.
7. Din familj kanske var annorlunda än andras pga. religion, kultur etc. (
Lär mer om självkänsla i Förbättra din självkänsla av Melanie Fennell).

Det här var bara några förslag på potentiella orsaker till varför du kan ha utvecklat låg självkänsla. Anledningen till att det kan vara bra att du tar reda på så mycket som möjligt är att psyket tycker om kontroll så ju mer du informerar dig desto bättre grepp kommer du känna att du har om problemet. På det sättet kan du se kopplingen mellan roten till problemen och ditt sätt att hantera dem i nuläget. Efter det kan du jobba med att hitta strategier för att hantera de problem som uppstått i samband med din låga självkänsla.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.