Hoppa till innehåll

Vad är ofta orsaken till att en del människor har behov av att bestraffa sig själva?

Vad är ofta orsaken till att en del människor har behov av att bestraffa sig själva?

En del människor har bland behov av att straffa sig själva. Tyvärr aktiveras ofta impulser till själv bestraffning i situationer när de behöver som mest empati.

Om du ibland har behov av att bestraffa dig själv är det viktigt att du funderar varför du har det behovet. Du är inte född med en drift att straffa dig själv utan du har sannolikt lärt dig det någonstans under din uppväxt. En vanlig orsak är att du har haft en förälder eller en viktig person under din uppväxt som bestraffade dig när du gjorde misstag eller när du betedde dig på sätt som inte var önskvärda. Du har med andra ord lärt dig hur du ska behandla dig själv och tyvärr handlar det ofta om lägen när du har misslyckats eller när något inte har fungerat i ditt liv.

Du kanske har misslyckats på ett prov eller du kanske har blivit lämnad av en partner varpå du börjar jobba extra hårt utan pauser eller du slutar ta hand om din hälsa för du tycker att du ändå inte är värd det eftersom du inte lyckas med något i ditt liv (det här var dessutom  exempel på tankefällan generalisering dvs. du misslyckas med en sak och du generaliserar det till att du är misslyckad.)

Andra exempel på själv bestraffande beteenden kan vara att du vägrar att äta för att du har tränat för lite eller att du river dig för att du har sagt fel saker eller varit helt tyst i en social situation vilket har lett till att du känner dig misslyckad och värdelös.

Första steget är att du tar reda på varför du straffar dig själv när du behöver dig själv som mest. Nästa steg är att du börjar jobba med att jobba med dig själv.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.