Hoppa till innehåll

Vad är skillnaden mellan utbrändhet och depression?

Ibland kan det vara svårt att skilja mellan utbrändhet och depression.

  1. Utbrändhet är oftast kopplat till ett område te.x arbete, depression är mer diffust.
  2. När du jobbar med utbrändhet te.x. kopplat till ditt arbete, behöver du jobba med att begränsa stress och ta bättre hand om dina behov. När du jobbar med depression är det ofta mer diffust och du behöver ofta gå igenom flera livsområden och identifiera vad du behöver jobba med.
  3. När du är utbränd får du ofta sämre självförtroende kopplat till t.ex. arbetet men när du har en depression kan du ofta känna dig misslyckad eller värdelös.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se