Hoppa till innehåll

Vad händer i hjärnan när du känner empati?

Vad händer i hjärnan när du känner empati?

Vad får människor att känna empati?
I den frontala (främre) delen av hjärnan (prefrontala cortex) samt i vissa andra delar av hjärnan finns det specifika neuroner, spegelneuroner och de ökar din förmåga att imitera andra och att lära dig sociala färdigheter (hur du beter dig i relationer med andra människor) Läs mer om detta i ”Rewire your brain av John Arden”.
Forskare tror att spegel neuroner har en stor funktion när det gäller din förmåga att känna empati för andra människor.
T.ex. kan spegelneuroner göra att du får lust att gäspa när du ser andra gäspa, de hjälper dig att tolka andra människors avsikter samt att få en känsla av vad andra känner för att sedan kunna känna empati för dem. Empati är associerat med högra somatosensoriska delen av hjärnan så om den delen blir skadad får du minskad förmåga att känna empati. Eftersom spegelneuroner tros utgöra en del av din förmåga att känna empati för andra, kommer de att ge gensvar när någon t.ex. är ledsen.
Forskare har funnit att det även finns super spegelneuroner som man tror kontrollerar aktiviteten hos de ”vanliga” spegelneuronerna. Super spegelneuronerna hjälper dig t.ex. att hindra dig själv från att imitera andras beteenden. De hjälper dig även att forma en känsla av ”dig” och ”den andra personen” samt en känsla av ”oss”.
Spegelneuroner hjälper dig även att genom din ”känsla” greppa vad någon annan tänker. Spegelneuroner hjälper dig med andra ord att försåt och förutse andra människors beteenden, det kallas ”theory of mind”.

Fortsättning följer…
Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.