Hoppa till innehåll

Vad kan du få för konsekvenser av att missbruka cannabis?

Vad kan du få för konsekvenser av att missbruka cannabis?

Många som röker cannabis anser att det inte är en drog, de ser det mer som att de röker cigaretter. Ofta kanske det saknas motivation till förändring. Ibland kan motivationen finnas men att sluta kan kännas omöjligt då hela det sociala sammanhanget innefattar cannabis.

Eftersom intag av droger gör att du dribblar med de transmittor substanser i hjärnan som är bundna till att känna välbehag, lust, motivation etc. leder de till långsiktigt skadliga effekter för ditt psyke, men naturligtvis även för din fysiska hälsa.

Jag träffar många människor som har rökt cannabis under lång tid och upplever att de sitter fast i drogen. Två mycket avskräckande faktorer som jag tycker att du som missbrukar cannabis eller funderar på att börja kan tänka är att:

– Långsiktigt rökande påverkar dina kognitiva funktioner, dvs. du blir mindre smart. Det kan yttra sig i form av att du kanske inte orkar ta itu med saker, du skjuter fram dem och du känner dig seg i hjärnan när du ska tänka ut saker.

– Du kan förr eller senare drabbas av en psykos vilket kan innebära att du t.ex. tror att du hör steg utanför din dörr och att det kommer människor som kommer att skada dig, du tror att andra pratar illa om dig och  du tror att programledarna på tv pratar om dig.

Om du har rökt länge och inte drabbats av psykos är det inte ett bevis på att du inte kommer att drabbas i framtiden. Psykosen kan slå till när som helst och de som upplever den beskriver symptomen som fruktansvärda.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.