Hoppa till innehåll

Vad skiljer vanlig nedstämdhet från depression?

Vad skiljer vanlig nedstämdhet från depression?

Läs mer om depression och nedstämdhet i mina tidigare texter.

De flesta människor kan känna sig nedstämda ibland. Om nedstämdheten inte går över utan du har en ältande karaktär som bara fortsätter att mala kan nedstämdheten övergå i depression.

Om du är deprimerad kan man säga att en del av din  hjärna har lyckats övertyga resten av hjärnan om att din känsla om att allt är negativt är verklig. Människor reagerar starkare på tankar om fara än på trevliga tankar även om tanken kring fara inte är verklig utan bygger på din känsla. En annan överlevnads strategi för hjärnan är att inte bara lägga märke till allt hemskt som kan hända utan även att gå igenom möjliga scenarion in i minsta detalj. Man kan säga att ju mer fantasi och intelligens desto mer förmåga att tänka ut katastrofscenarion av olika slag.

Depression innebär en permanent stress i och med att det hela tiden frigörs stress hormoner .Dessutom påverkas kopplingarna i hjärnan och den förlorar sin flexibilitet. Därför är deprimerade personer ”stela” i sitt sätt att tänka. Hjärnan blir som träd och växter blir på vintern.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.