Hoppa till innehåll

Vad utmärker kvinnliga psykopater jämfört med manliga psykopater?

Vad utmärker kvinnliga psykopater jämfört med manliga psykopater?

Läs mina tidigare texter om psykopati

Det finns mer forskning om manliga psykopater än om kvinnliga psykopater.

Jag tycker dock att det börjar g åatt hitta en del forskning även kring kvinnliga psykopater. Man tror att 16-17 procent av kvinnor i fängelse är psykopater.

Det man bl.a. har sett i forskning gjord av bl.a. Cole, Forouzan och Cooke är följande:

– Tidiga tendenser till psykopati kan märkas i form av aggressiva beteenden som är utöver det vanliga. Hos kvinnliga små psykopater utmärks ilskan mindre fysiskt och mer i form av avundsjuk, självskada, manipulation och verbalt aggressivt beteeende.

– Psykopater är ofta promiskuösa (de har många sexuella kontakter). Kvinnliga psykopater är ofta promiskuösa för att det ger dem ekonomiska och sociala fördelar. Det är ofta kulturellt mer tillåtet attkvinnor är ekonomiskt beroende av sina män medan samma beteende hos män oftare skulle anses parasiterande. Kvinnor kan därför mer kamouflera sitt parasiterande.

– Kvinnliga psykopater har mindre kriminellt beteende och fysisk våldsamhet än manliga psykopater. När psykopatiska kvinnor är kriminella handlar det oftast om stöld och bedrägeri.

– När kvinnliga psykopater ska hämnas handlar det åter mindre om hot om fysisk våldsamhet. Det handlar oftar eom att de svartmålar sitt offer i sociala medier och de hotar med att skada sig själva.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.