Hoppa till innehåll

Vad visar forskning om trygg anknytning under de första 2 åren?

Vad visar forskning om trygg anknytning under de 2 första åren?

Flera studier har gjorts för att titta på hur barn med trygg anknytning beter sig i 2-årsåldern. Man har sett koppling mellan trygg anknytning och bra relation med föräldrarna (den vanliga trotsen pekar inte på dålig relation med föräldrarna) och bra känsloreglering. (känsloreglering innebär hur man tar hand om sina känslor).

Forskning har vidare visat att otrygg anknytning är kopplad till dåliga kamratrelationer, ilska och dålig kontroll av egna beteenden under förskoleåldern och efter det. (Läs mer i Handbook of attachment av Jude Cassidy och Phillip R. Shaver).

Skyddande faktorer som också är av vikt och som har studerats är:

1.  Barnets medfödda egenskaper ( temperament, intelligens)

2. Kvalitén på barnets relationer (anknytning)

3. Miljömässiga faktorer (kvalitén på skolan, hur säkert området där barnet bor är, lagar och regler som skyddar barnet och familjen).

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.