Why is it important to be aware of what you feel when you work with your self-esteem? (2)

Why is it important to be aware of what you feel when you work with your self-esteem? (2)

Varför är det viktigt att du är medveten om vad du känner när du jobbar med din självkänsla?

– Känslor involverar dina sinnen så när du känner något blir det reaktioner i din kropp och din hjärna.
– Känslor gört att du får impulser att bete dig på specifika sätt. När du t.ex. känner rädsla är impulsen ofta att fly.
– En av de viktigaste funktionerna känslor har är att de sänder budskap. För att du ska skicka iväg ett budskap till någon annan är det vitkigt att du talar om vad du känner. Här får du ofta problem om du inte vuxit upp i en trygg miljö där du fått träna dig att uttrycka dina känslor på ett sunt sätt. Om t.ex. känslan ilska belv bestraffad när du växte upp är du tränad till att trycka ner den. Du kanske istället är tränad till att vara glad och lätt att ha att göra med vilket i sin tur leder till att du kanske har utvecklats till en person som är mån om att vara andra till lags för att bli omtyckt. För mycket av det här beteendet leder i sin tur till att du inte mår bra vilket kan yttra sig på en mängd sätt, te.x genom ätstörning, alkoholproblem, trötthet, nedstämdhet, ångest, nojor kring sjukdomar etc.

Som du märker och som jag skrivit tidigare är det alltså viktigt att du i ditt jobb med din självkänsla jobbar med att få ett grepp om vad du känner och hur kan uttrycka det!

Fortsättning följer…
Monica Emanell, leg. Psykkolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.