Hoppa till innehåll

Varför är känslan av kontroll viktig?

Psyket mår oftast bra av att känna kontroll. Motsatsen är känslan av hjälplöshet vilket ofta kan upplevas som ångestframkallande och leda till depression.

Känslan av att ha kontroll i livet kan ge dig mer motivation att kämpa mot ett mål. Det kan även ge dig en känsla av frihet och att kunna välja.

En annan viktig aspekt är acceptans. Ibland har du en situation som du kanske inte har kontroll över och då är det viktigt att ha acceptans inför det och inte fortsätta slå huvudet i väggen utan resultat då det i sin tur kan leda till känslor av hjälplöshet och ångest och depression.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se