Varför är psykopater svåra att identifiera innan du själv känt dig drabbad?

Varför är psykopater svåra att identifiera innan du själv känt dig drabbad?

Varför är psykopater svåra att identifiera innan du själv känt dig drabbad?

Läs mer om psykopati i mina tidigare texter.

Psykopater är ofta kameleonter. De anpassar sig snabbt efter hur de förväntas vara i en given situation vilket är orsaken till att du kan tänka att den du träffat är för bra för att vara sann. Psykopater ger dig ofta en känsla av att du är accepterad för den du är, du upptäcker att ni har mycket gemensamt, att ni ”hör ihop” och att det säkert var någon mening med att ni skulle träffas.

Vidare har människor en tendens att utgå från sig själva. Om du själv är en person som vill andra väl har du ofta svårt att tänka i banor att någon kan vilja människor illa. Därför missar du ofta ledtrådar som psykopaten visar och dessutom kanske du redan är så fascinerad av psykopaten att du väljer att se bort från olika varnings signaler.

Människor som har känt sig ensamma ett längre tag eller blivit illa behandlade i relationer är extra bra måltavlor för psykopater. Psykopaters förmåga att bekräfta andra är trollbindande och många beskriver den känns som en drog.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.